Mikako Suemune

MORI WO KAKENUKE TADORITSUKU

MORI WO KAKENUKE TADORITSUKU

1600×145 mm

Paper, Aqyla

Unerwartete Besucher, 2010