Mikako Suemune

ORANGE IRO NO UMI WO YUKU

ORANGE IRO NO UMI WO YUKU

220×273 mm

Paper, Aqyla, Spraypaint

AITAI, 2011